ZEG NIET ZOMAAR HOND

TEGEN EEN MELDHOND!

Onze organisatie is opgericht met de bedoeling om het mogelijk te maken iedereen een meldhond te kunnen aanbieden.
Verder willen wij het algemeen begrip tot waar een hond allemaal in staat toe is verruimen!

De VZW Canis Fidelis is voorzien van een opleidingscentrum waar assistentiehonden , specifiek meldhonden diabetes en epilepsie, worden opgeleid. Sedert 2018 zijn wij ons verder gaan toeleggen op het algemeen aanbieden van opleidingen.

MELDHOND DIABETES

Diabetes: De hond die een hypo / hyper  ruikt

De ziekte diabetes , ook wel suikerziekte genoemd, is de afgelopen decennia meer dan verdubbeld is. We onderscheiden twee verschillende types: type 1 en type 2.

Uit onderzoek van de Vlaamse diabetesliga blijkt dat type 1 diabetes steeds jongere patiënten treft, in tegenstelling tot type 2 waar de diabetes veroorzaakt wordt door ouderdom en/of een ongezonde levensstijl. Type 1 diabetes in de leeftijdscategorie tot 14 jaar bedraagt 16.2 per 100.000 per jaar. Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer 300 (1 op 6000) kinderen jonger dan 15 jaar met dit type diabetes worden gediagnosticeerd. Het zijn specifiek deze patiënten waar de vzw Canis Fidelis zijn focus op legt.

Een patiënt met suikerziekte heeft problemen met de suikerwaarden in het bloed. Deze waarden kunnen soms te hoog of te laag staan. Indien deze te hoog staan, spreken we van een hyper. Indien de waarden te laag staan , spreken we van een hypo. Beide waarden zijn zeer gevaarlijk en kunnen zelfs levensbedreigend zijn;  immers wanneer de suikerwaarden te lang te hoog of te laag staan, kan de patiënt in een coma geraken.

Het is evident dat diabetes, meer specifiek type 1,  zowel voor het kind als voor de ouders een grote impact heeft op hun dagdagelijkse leven. Onze meldhonden worden opgeleid om het leven van patiënt en omgeving aangenamer te maken. De hond vergezelt de patiënt altijd en overal. Gezien de te hoge of te lage suikerwaarden gepaard gaan met een zeer kenmerkende geur is het voor een meldhond perfect mogelijk deze geur te detecteren en de patiënt en zijn omgeving tijdig te alarmeren. De hond slaat alarm door aanhoudend te blaffen. Leven met diabetes is geen evidentie en zeker niet voor relatief jonge kinderen. Denk maar aan de nachten; deze vormen iedere keer opnieuw een probleem wetende dat suikerwaarden zeer snel kunnen dalen en het kind gemakkelijk van een hypo in een coma kan geraken zeker in slapende (niet bewuste) toestand. Ook overdag,  iets te lang opgaan in het spelen, net dat koekje teveel… het kan allemaal catastrofale gevolgen hebben. Hierbij is de meldhond een absolute meerwaarde. Tijdig reageren is de boodschap, niet altijd evident voor kinderen en ouders.  Een meldhond maakt het verschil in deze situaties! De hond zal niet alle problemen oplossen, maar gemakkelijk 75% van de aanvallen opmerken en signaleren. Bovendien stimuleert het verzorgen van de hond de vitale en geestelijke hersenactiviteit van de patiënt.

Naast het detecteren van de geur en adequaat alarmeren , kan aan de honden ook worden aangeleerd het insulinetasje te apporteren, een alarmknop in te drukken of de gsm te bezorgen. Het apporteren van het tasje met hulpmiddelen (druivensuiker, insulinespuit…) heeft als groot voordeel dat de (soms immobiele) patiënt de insuline kan inspuiten om een coma te vermijden. Verder kan het indrukken van de alarmknop en het brengen van de gsm het wezenlijk verschil maken wanneer externe hulp nodig is. Voor patiënten met diabetes in combinatie met een motorische handicap is het inroepen van externe hulp een absolute must.

MELDHOND EPILEPSIE

Epilepsie: de hond die handelt

Epilepsie is een aandoening die ongeveer één op 150 à 200 mensen treft.

Gezien de aard en frequentie van epilepsieaanvallen sterk verschilt van persoon tot persoon worden deze honden opgeleid rekening houdend met  de specifieke noden van de patiënt.

Deze honden zijn in staat een epilepsieaanval te detecteren en de omgeving te alarmeren door aanhoudend te blaffen en/of een alarmknop in te duwen. Hierdoor maakt de hond het mogelijk dat ouder(s) of begeleiders attent worden gemaakt op een precaire situatie. Verder kan ook worden aangeleerd medicijnen te brengen tot bij de patiënt. Er zijn epilepsiepatiënten die tijdens een aanval zichzelf ernstig kunnen verwonden, om dat risico in te perken kan de hond worden aangeleerd de patiënt te beschermen door op hem/haar te gaan liggen of   hem/ haar in een stabiele zijligging te manoeuvreren.

Belangrijk voor de opleiding is dat de patiënt en/of een begeleider zeer nauwkeurig beschrijft waar de hond het verschil kan maken. Samen met de hondentrainer wordt dan een specifieke opleidingstraject uitgestippeld.